Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Începând cu anul 1913 în conținutul legii de înființare a Academiei de Înalte Studii Comerciale și Industriale, promulgată prin Decretul Regal nr. 2978, din 6 aprilie 1913 a fost menționată la art.1 lit. C. Misiunea Facultății Administrație Publică, respectiv cea ”de a pregăti pentru funcțiunile administrației publice, cu caracter economic”.

Din anul universitar 1995-1996 s-a reluat această tradiție prin crearea specializării de Administrație Publică în cadrul Facultății de Management iar în 2003 a fost înființată Catedra de Administrație și Management Public.

În anul universitar 2010-2011 a luat naștere Facultatea de Administrație și Management Public ca urmare a rezultatelor și eforturilor tuturor membrilor Catedrei de Administrație și Management Public care, prin profesionalism, perseverență și ambiție, au reușit să creeze un program de administrație publică atractiv, clasificat în prima categorie din România.

În anul universitar 2014-2015 s-a creat specializarea „Resurse umane”, domeniul sociologie, program ce răspunde necesităţilor actuale ale pieței forței de muncă de specialişti pregătiţi pentru meserii cu deschidere spre spaţiul sociologiei – resurselor umane, în contextul globalizării culturale, capabili să gestioneze activităţile de resurse umane şi să cerceteze climatul social din cadrul organizaţiilor.

Misiunea FAMP constă în pregătirea de specialiști în domeniul afacerilor publice pentru România şi UE şi al cercetării ştiinţifice de profil, precum și în dezvoltarea de personalităţi şi caractere umane, conforme cu idealurile umaniste şi standardele calitative de formare de competenţe profesionale competitive în știinţele sociale, în mod specific, în domeniul Resurselor Umane.

Valorile pe care ne bazăm în îndeplinirea misiunii FAMP sunt: continuitatea, profesionalismul, responsabilitatea, spiritul de solidaritate, creativitatea, transparenţa în desfăşurarea activităţilor didactice pentru toţi membrii facultăţii, performanța, credibilitatea, calitatea și etica în actul educațional.

Dimensiunea culturală a facultăţii şi setul de valori morale de referinţă îşi păstrează importanţa majoră în cultivarea identităţii instituţionale şi a unei reputaţii distincte.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search