Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Programul de studii de licență “Administrație Publică”

ABOUT THE PROGRAM

Programul de licenţă „Administraţie Publică” este acreditat de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior şi permite dobândirea unor competenţe generale şi de specialitate adaptate cerinţelor şi provocările specifice locurilor de muncă din sectorul public şi nonguvernamental.

UNDERGRADUATE CURRICULUM

Planul de învâţământ al specializării „Administraţie Publică” poate fi consultat aici
Fişele disciplinelor studiate în cadrul programului de studii de licenţă „Administraţie Publică” pot fi consultate aici
Fişele disciplinelor studiate în cadrul programului de studii de licenţă „Administraţie Publică” pot fi consultate aici

COMPETENCES EARNED

Competenţele generale dobândite la finalizarea programului de studii sunt următoarele:
CG1. Proiectarea şi realizarea de cercetări sociologice, culegerea, prelucrarea, analizarea şi interpetarea de date sociale, în cadrul organizaţiilor private şi publice sau în contextul unor cercetări culturale, studii de piaţă, analize de impact etc.;
CG2. Diagnosticarea mediului organizaţional şi gestionarea sistemelor de date sociale;
CG3. Utilizarea adecvată a perspectivei sociologice aplicate;
CG4. Identificarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane din organizaţie, prin aplicarea de metode specifice;
CG5. Analiza interacţiunii resurselor umane.
Competenţe transversale însuşite în cadrul programului de studii sunt următoarele:
CT1. Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă, de punctualitate şi răspundere personală fată de rezultat, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională;
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup a capacităţilor empatice de comunicare interpersonală şi de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă;
CT3. Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) în limba română şi într-o limba de circulaţie internațională.

Programul de studii de licență “Resurse Umane”

Programul de studii de licenţă „Resurse Umane” formează viitorii specialişti în resurse umane, facilitând dobândirea unor competenţe generale şi transversale adaptate cerinţelor specifice posturilor din cadrul departamentelor de resurse umane ale organizaţiilor din sectorul privat, public şi nonguvernamental.

UNDERGRADUATE CURRICULUM

Planul de învâţământ al specializării „Resurse Umane” este disponibil aici.
Fişele disciplinelor studiate în cadrul programului de licenţă „Resurse Umane” pot fi consultate aici.

COMPETENCES EARNED

Competenţele generale dobândite la finalizarea programului de studii sunt următoarele:

  • CG1. Proiectarea şi realizarea de cercetări sociologice, culegerea, prelucrarea, analizarea şi interpetarea de date sociale, în cadrul organizaţiilor private şi publice sau în contextul unor cercetări culturale, studii de piaţă, analize de impact etc.;
  • CG2. Diagnosticarea mediului organizaţional şi gestionarea sistemelor de date sociale;
  • CG3. Utilizarea adecvată a perspectivei sociologice aplicate;
  • CG4. Identificarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane din organizaţie, prin aplicarea de metode specifice;
  • CG5. Analiza interacţiunii resurselor umane.
  • Competenţe transversale însuşite în cadrul programului de studii sunt următoarele:
  • CT1. Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă, de punctualitate şi răspundere personală fată de rezultat, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională;
  • CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup a capacităţilor empatice de comunicare interpersonală şi de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă;
  • CT3. Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) în limba română şi într-o limba de circulaţie internațională.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search